ചിന്തിക്കാൻ മടിക്കണോ? – The Value of Thinking … – Manorama Online
Signed in as

Signed in as


Email sent successfully
Try Again !
അൽപം ചിന്തിക്കാനുള്ള രണ്ടു ലഘുചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കുക. 1. ഇരുപതു നിലയുള്ള ഫ്ലാറ്റിന്റെ ജനലിലൂടെ കുഞ്ഞ് പുറത്തു മണ്ണിൽ വീണു. പക്ഷേ  പരുക്ക് ഒട്ടും പറ്റിയില്ല. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? 2. നിങ്ങൾ സിറ്റി ബസ് ഓടിക്കുകയാണ്. ആദ്യസ്റ്റോപ്പിൽ 4 പേർ കയറി, 2 പേരിറങ്ങി. അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ…Ulkazhcha, Motivational Column, B.S.Warrier

ഐഎഎസ് /ഐപിഎസ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരുങ്ങാം ഓൺലൈനായി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായിസന്ദർശിക്കൂ

{{$ctrl.currentDate}}

source


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top