16 സീനിയർ മലയാളം അധ്യാപക തസ്തികകൾ … – School Vartha
Scholarship  | College SchoolJob | forms
SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/Ce7kAu5nnHX7LD7X4pg8Xw
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഹയർ സെക്കന്ററി മേഖലയിലെ 16 സീനിയർ മലയാളം അധ്യാപക തസ്തികകൾ ജൂനിയറായി തരംതാഴ്ത്തി. കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു നടപടി. 2014-16 കാലയളവിൽ പുതിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും പുതിയ ബാച്ചുകളിലുമായി സൃഷ്ടിച്ച 16 സീനിയർ മലയാളം അധ്യാപക തസ്തികകളാണ് ജൂനിയറായി തരംതാഴ്ത്തിയത്.
2014-15 അധ്യയനവർഷം ഈസ്കൂളുകളിൽ മലയാളത്തിന് ഓരോ ബാച്ചും ആഴ്ചയിൽ 6 പീരിയഡും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സ്കൂളുകളിൽ ജൂനിയർ അധ്യാപക തസ്തികയാണ് അനുവദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ 2015-16 വർഷത്തിൽ 3 ബാച്ചുകൾ ഉള്ളതിനാൽ മലയാളത്തിന് 18 പീരിയഡുകൾ വേണ്ടിവന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എച്ച്എസ്എസി
മലയാളം തസ്തിക ആവശ്യമായതിനാൽ അതിനകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തസ്തികകൾ സീനിയർ ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് സർ
ക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. ഈ ഉത്തരവ് ട്രൈബ്യൂണൽ റദ്ദാക്കിയതോടെയാണ് അധ്യാപകരെ ജൂനിയറായി തരംതാഴ്ത്തി സർക്കാർഉത്തരവിറക്കിയത്.
സർക്കാർ തീരുമാനം തിരുത്തണമെന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Mar 17, 2023
Mar 17, 2023
Mar 17, 2023
Mar 15, 2023
Mar 17, 2023
SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL…
Mar 17, 2023
SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL…
Mar 17, 2023
SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL…
Mar 15, 2023
SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL…
School Vartha
(Educational News Network)
Administrative Office: 18/336-1, SV Centre, Near NH junction, Kuttippuram, Malappuram, Kerala.
Phone 9745130078
Email: [email protected], [email protected]

© School Vartha All Contents Copyrighted

source


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top